مقاله و تحقیق کشاورزی
مقاله و تحقیق کشاورزیمقاله و تحقیق ترویج و آموزش کشاورزی
سه شنبه 7 مهر 1388  10:09 ق.ظ    ویرایش: - -
توسط: fg fg

مقالات ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
ترویج زنان روستایی
سایت ترویج آموزش وتحقیقات کشاورزی
ترویج و آموزش زنان روستای
نگرشی بر تاریخچه و سوابق عملکرد فعالیتهای مروجین کشاورزی در ایران
لیست منابع کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ترویج وآموزش
مفهوم ترویج در برخی کشورها
ترویج و آموزش کشاورزی (ترویج و آموزش کشاورزی)
gricultural extension ترویج کشاورزی
gricultural extension ترویج کشاورزی
خصوصی سازی ترویج کشاورزی
نقش ترویج در آموزش کشاورزی و توسعه روستایی
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
آموزش نیروی انسانی برای ترویج و آموزش كشاورزی
تاریخچه آموذش وترویج کشاورزی
فناوریهای نوین ترویج كشاورزی جهت احیای دانش بومی
مسایل ومشکلات اشتغال فارغ التحصیلان رشتۀ ترویج وآموزش كشاورزی
نگرشی بر تاریخچه و سوابق عملکرد فعالیتهای مروجین کشاورزی در ایران (2)
نگرشی بر تاریخچه و سوابق عملکرد فعالیتهای مروجین کشاورزی در ایران (1)
ترویج و آموزش زنان روستایی
ترویج و آموزش کشاورزی ارزشیابی در بخش كشاورزی منابع کارشناسی ارشد ترویج وآموزش
مروجان موفق و نا موفق
ترویج كشاورزی سازه‌های موثر در رضامندی شغلی و عملكرد مروجان كشاورزی در غرب كشور
پوستر ترویجی پروانه چوب خوار پسته و مبارزه با ان
پوستر ترویجی انواع بیماریهای درخت انگور
پوستر ترویجی آفات گندم
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزى
اهمیت رشته تحصیلی ترویج و آموزش کشاورزی
آموزش نیروی انسانی برای ترویج و آموزش كشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی
اهداف ترویج
بین كشاورزان و بخش ترویج بی‌اعتمادی وجود دارد
آموزش از راه دور
نقش دوره های آموزشی
ارزشیابی در بخش كشاورزی چیست؟
نقش آموزشگر بزرگسال
نقش دانش بومی در کشاورزی پایدار
سایتهای مفیدکشاورزی
روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)
مفاهیم اطلاعات دانش و یادگیری
انگیزش در مدیریت
روستانشینی
انواع یادگیری
تعریف کارآفرینی
جنگلداری پایدار و مدیریت اكوسیستمی دو مفهوم با یك هدف
فناوری اطلاعات و استفاده در بخش تحقیقات كشاورزی
گونه های نوین تدریس
عوامل موثر در آموزش و یادگیری دانش آموزان اختلال یادگیری
ویژگی های دوره ابتدایی
برخی از رفتارهایی که والدین باید در مورد فرزندان خود به آن‌ها توجه کنن
نقش انگیزش در یادگیری
فعالیتها یی جهت تقویت تمیز دیداری
نگاهی به نقش های تربیتی خانه ومدرسه
اهمیت توجه به جوانان در بخش کشاورزی
بازار کار و موقعیت‌ شغلی‌مهندسین ترویج در ایران
دستیابی محققان ایرانی به روش جدید مبارزه با آفت برنجرشت
انواع یادگیری
روش نگارش مقاله کشاورزی
آموزش كشاورزی و توسعه پایدار
اشتغال دانش آموختگان كشاورزی الزامات و راهكارها
خدمات ترویج كشاورزی در كشور آلمان
زمینه‌های كاربردی دانش بومی
توسعه پایدار
مشكلات نظام آموزش متوسطه كشاورزی در ارتباط با نیازهای بازار كار
منابع آزمون کارشناسی ارشد توسعه روستایی
تحرک جغرافیایی و مهاجرت در روستا
تکنولوژی در کشاورزی سنتی
نقش آموزشگر بزرگسال
نگاهی به نقش های تربیتی خانه ومدرسه
نکاتی درموردتشویق وتنبیه دانش آموزان
توسعه پایدار با استفاده راهکارهای فناوری‌نانو
روانشناسی پرورشی (روانشناسی یادگیری و آموزش)
Agricultural Management
Sustainable development of rainfed agriculture in India
Sustainable Development and Management" – a joint Master’s Programme of Nine European and LatinAmer
Journal of Sustainable Development
Why I Don't Want my Children to be Educated for Sustainable Development مقاله لاتین توسعه پایدار
مقاله توسعه پایدار لاتین journal of devalopment sustainable
تقویم کشاورزی
معرفی جنگلهای استان سیستان و بلوچستان

   


نظرات()   
  • کل صفحات:[cb:pages_total]